Hoe Kan Ik Setcontenttype/pdf Servlet-applicatie Corrigeren

Repareert, beschermt en optimaliseert uw computer voor maximale prestaties.

In de afgelopen weken hebben enkele van onze individuele lezers gemeld dat ze een setcontenttype applicatie/pdf-servlet zijn tegengekomen.

Hoe begin ik een pdf-bestand te gebruiken wanneer een star lichaam van een fantastische servlet?

setcontenttype application/pdf servlet

Beschrijving. Deze handleiding beschrijft de eenvoudigste manier om een ​​PDF-bestand te implementeren met de nieuwste servlets.

Zelfstudie gemaakt met:Windows XP || 1 jdk.5.0_09 zonsverduistering || Web 2.0-toolplatform (Eclipse 3.3.0) || Kater 5.5.20

Sommige servletW-typen kunnen PDF-inhoud sourcen door het tevreden type van sommige servlet-antwoorden op te geven, zelfs als het “application/pdf” MIME-type met response.setContentType(“application/pdf”). Deze tutorial kan dit in een project demonstreren door de eigenschap te volgen.

'test' project

De klasse TestServlet verwijst eigenlijk naar /test. Wanneer TestServlet een browserverzoek ontvangt, vindt deze het bestand pdf-test.pdf op het huidige gratis informatienetwerk. Het stelt u, het antwoordtype op inhoud in op uiteindelijk “toepassing/pdf”, specificeert hoe vaak het antwoord waarschijnlijk een bijlage is, en stelt vervolgens elk van onze lengte van het antwoord in op inhoudsmateriaal. Vervolgens schrijft het de inhoud met betrekking tot het PDF-bestand volgens een uitvoerstroom.

TestServlet.java

Pc-fouten in minuten oplossen

Op zoek naar een krachtige en betrouwbare pc-reparatietool? Zoek niet verder dan Reimage! Deze applicatie detecteert en repareert snel veelvoorkomende Windows-fouten, beschermt u tegen gegevensverlies, malware en hardwarestoringen en optimaliseert uw systeem voor maximale prestaties. Dus worstel niet met een defecte computer - download Reimage vandaag nog!

 • Stap 1: Download en installeer Reimage
 • Stap 2: Open Reimage en klik op de knop "Scannen"
 • Stap 3: Klik op de knop "Herstellen" om het herstelproces te starten

 • pakket com.cakes;en import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.OutputStream;javax.servlet.ServletException importeren;javax.servlet.http.HttpServletRequest importeren;javax.servlet.http.HttpServletResponse importeren;openbare groep TestServlet breidt javax.servlet.http.HttpServlet uit, implementeert javax.servlet.Servletprivate Sounds laatste lange serialVersionUID is 1L geweest;beveiligde void doGet (HttpServletRequest-verzoek, HttpServletResponse-antwoord) gooit ServletException, IOExceptioneen start uitvoeren (verzoek, reactie);beschermde null doPost (HttpServletRequest, HttpServletResponse) gooit een soort ServletException,IOUitzonderingeen taak uitvoeren (verzoek, antwoord);privé annuleert het bestelverzoek, PerformTask (HttpServletRequest HttpServletResponse-antwoord) gooit ServletException,IOUitzonderingDe string pdfFileName impliceert "pdf-test.pdf";string contextPath is gelijk aan getServletContext().getRealPath(File.separator);Bestand pdfFile = + file(context swing path pdfFileName);response.setContentType("app/pdf");response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + pdfFileName);response.setContentLength((int)pdfFile.length());FileInputStream fileInputStream is gelijk aan FileInputStream(pdfFile);OutputStream Starter responseOutputStream is gelijk aan response.getOutputStream();gehele bytes;while ((bytes betekent fileInputStream.read()) != -1)responseOutputStream.write(byte);

  (vervolg fanpagina 2)

  Beschrijving. Deze handleiding beschrijft hoe u Up-PDF aanlevert vanaf een echte servlet.

  De les creëert XP met:raam || JDK 1.5.0_09 Zonsverduistering || Web 2.0-toolplatform (Eclipse 3.3.0) || Kater 5.5.20

  1. Java-zelfstudie
  2. PDF
  3. Servlets

  java.io.ByteArrayOutputStream importeren;java.io.IOException importeren;javax.servlet.ServletConfig importeren;javax.servlet.ServletException importeren;javax.servlet.ServletOutputStream importeren;javax.servlet.http.HttpServlet importeren;javax.servlet.http.HttpServletRequest importeren;javax.servlet.http.HttpServletResponse importeren;com.lowagie.text.chunk importeren;com.lowagie.text.Document importeren;com.lowagie.text.Paragraph importeren;com.lowagie.text.pdf.PdfWriter importeren;public OutSimplePdf Color class="#7f0055">verlengt public void init(ServletConfig config) gooit ServletException  super.init (configuratie);  public void doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)   gooit ServletException, IOException  makePdf(Verzoek, Reactie, "GET");  beschermd op void doPost(HttpServletRequest,   HttpServletResponse) start ServletException, IOException  makePdf(request, effect, "POST");  public makePdf(HttpServletRequest,   HttpServletResponse-impact, StringGetPost-methode)   gooit ServletException, IOException  probeer het   String mononatriumglutamaat = "Uw bericht";   documentdeclaratie is gelijk aan new document();   ByteArrayOutputStream baos geeft nieuwe ByteArrayOutputStream();   PdfWriter.getInstance (Document, Baos);   document.open();   document.add(nieuwe paragraaf(msg));   document.add(Chunk.NEWLINE);   document.add(new Color="#2a00ff">"paragraph("Vervalt", setheader("0");   response.setHeader("cache check","recheck vereist, post-check=0, pre-check=0");   response.setHeader("Pragma", "public");   Reactie .setContentType("application/pdf");   respons.setContentLength(baos.Size());   Uitvoer ServletOutputStream betekent response.getOutputStream();   baos.writeTo(uit);   Van .flush();   vangst (e2 uitzondering)   System.out.println("Fout binnen + getClass().getName() + "n"e2);    openbaar vernietiging van nichtjes() 

  Servlet 29.76 29.76.1. PDF dus servlet 29.76.2. Stel ContentType in en maak pdf-inhoud voor de klant

  3

  Mijn criteria zijn om de PDF-recordgegevens terug te sturen naar de mobiele client (iPhone) die de HTTP-servlet koopt.

  Ik heb de onderstaande procedure gevolgd, maar ik word niet verdacht van de output van de persoon.

   PrintWriter uit = response.getWriter();  De tekenreeks aInputFileName zou zijn "/Users/hcl/Desktop/Easwar/sample.pdf";    log("Lees geïdentificeerd binair spoor: " + aInputFileName);    Bestandsbestand komt overeen met nieuw bestand (aInputFileName);    log("Bestandsgrootte: overal + file.length());    byte[] komt overeen met nieuwe byte[(int)file.length()];    System.out.println("Lengte: "+ resultaat.lengte);    een prachtige poging {     InputStream impliceert null-invoer;     gebruiken {      int totalBytesRead betekent 0;      betekent Interessante invoer BufferedInputStream (nieuwe FileInputStream (bestand));      while (totalBytesRead < resultaat.lengte) {       int bytesRemaining betekent resultaat.length - totalBytesRead;//input.read() retourneert -1, 0,
  setcontenttype application/pdf servlet

  Is uw pc traag en traag? Wordt het geplaagd door mysterieuze foutmeldingen en crashes? Zo ja, dan hebt u Reimage nodig - de ultieme software om Windows-fouten te herstellen en optimale prestaties te herstellen.

  Setcontenttype Application/pdf Servlet
  Définir Le Type De Contenu Application/pdf Servlet
  Setcontenttype Application/PDF Servlet
  Setcontenttype Application/pdf-Servlet
  Establecer Tipo De Contenido Aplicación/servlet Pdf
  Setcontenttype 응용 프로그램/pdf 서블릿
  Сервлет Setcontenttype Application/pdf
  Setcontenttype Applicazione/servlet Pdf
  Setcontenttype Application/pdf Servlet
  Setcontenttype Application/pdf Servlet