Jak Mogę Wykonać Ten Plan Działania W Aplikacji Serwletu Setcontenttype/pdf

Naprawia, chroni i optymalizuje komputer w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy z naszych czytelników zgłaszali, że napotkali cały serwlet setcontenttype application/pdf.

Jak zacząć używać pliku PDF, takiego jak sztywna treść, z każdego serwletu?

serwlet aplikacji/pliku setcontenttype

Opis. Ten przewodnik opisuje najłatwiejszy sposób wdrożenia pliku PDF z, powiedziałbym, najnowszymi serwletami.

Samouczek stworzony za pomocą:Windows XP || 1 jdk.5.0_09 zaćmienie Słońca || Platforma narzędziowa Web 2.0 (Eclipse 3.3.0) || Kac 5.5.20

Niektóre typy serwletów mogą dostarczać treści PDF poprzez określenie wesołego typu niektórych odpowiedzi serwletów, biorąc pod uwagę, że typ MIME “application/pdf” ma response.setContentType(“application/pdf”). Ten samouczek może to zademonstrować za pomocą projektu, postępując zgodnie z rozwojem.

projekt testowy

Klasa TestServlet faktycznie mapuje do /test. Gdy TestServlet otrzymuje żądanie przeglądarki, technologia informacyjna znajduje plik pdf-test.pdf we wszystkich bezpłatnych sieciach informacyjnych. Określa konkretny typ odpowiedzi według treści, tak aby rzeczywiście była to „aplikacja/pdf”, określa, jak często odpowiedź może być opisana jako załącznik, a następnie określa ogólną długość odpowiedzi według wiadomości. Następnie zapisuje zawartość wraz z plikiem PDF zgodnie ze strumieniem wyjściowym rodziny.

TestServlet.java

Napraw błędy komputera w kilka minut

Szukasz wydajnego i niezawodnego narzędzia do naprawy komputera? Nie szukaj dalej niż Reimage! Ta aplikacja szybko wykryje i naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni Cię przed utratą danych, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie zmagaj się z wadliwym komputerem — pobierz Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Otwórz Reimage i kliknij przycisk „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • pakiet com.torty;i importuj plik java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.OutputStream;import javax.servlet.ServletException;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;grupa publiczna TestServlet rozszerza javax.servlet.http.HttpServlet, wdraża javax.servlet.Servletprivate Sounds final long serialVersionUID może wynosić 1L;protected void doGet(żądanie HttpServletRequest, odpowiedź HttpServletResponse) wyrzuca ServletException, IOExceptionwykonywać pracę (prośba, odpowiedź);protected null doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse) wyrzuca nowy ServletException,IOExceptionwykonać zadanie (prośba, odpowiedź);private stop request, PerformTask(HttpServletRequest HttpServletResponse response) rzuca ServletException,IOExceptionCiąg pdfFileName implikuje “pdf-test.pdf”;string contextPath implikuje getServletContext().getRealPath(File.separator);Plik pdfFile = + plik(metoda kontekstowa pdfFileName);response.setContentType(“aplikacja/pdf”);response.addHeader(“Dyspozycja zawartości”, “załącznik; nazwa_pliku=” + pdfFileName);response.setContentLength((int)pdfFile.length());FileInputStream fileInputStream oznacza FileInputStream(pdfFile);OutputStream Starter responseOutputStream implikuje odpowiedź.getOutputStream();bajty całkowite;while ((bajty oznaczają fileInputStream.read()) != -1)responseOutputStream.write(bajt);

  (ciąg dalszy na fan page 2)

  Opis. Ten przewodnik opisuje, jak funkcjonować w Up-PDF z rzeczywistego serwletu.

  Poradnik tworzy XP z:okno || JDK 1.5.0_09 Zaćmienie Słońca || Platforma narzędziowa Web 2.0 (Eclipse 3.3.0) || Kac 5.5.20

  1. Samouczek Java
  2. PDF
  3. Serwlety

  import java.io.ByteArrayOutputStream;Importuj java.io.IOException;Importuj javax.servlet.ServletConfig;importuj javax.servlet.ServletException;Importuj javax.servlet.ServletOutputStream;importuj javax.servlet.http.HttpServlet;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;import javax.servlet.http.HttpServletResponse;importuj com.lowagie.text.chunk;importuj com.lowagie.text.Document;importuj com.lowagie.text.Paragraph;importuj com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;publiczny OutSimplePdf Color class="#7f0055">rozszerza publiczne unieważnij init (konfiguracja ServletConfig) zgłasza wyjątek ServletException  super.init (konfiguracja);  publiczne void doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)   zgłasza ServletException, IOException  makePdf(Żądanie, Odpowiedź, "GET");  chronione przy użyciu void doPost(HttpServletRequest,   HttpServletResponse) koce ServletException, IOException  makePdf(żądanie, efekt, "POST");  publiczne anuluj makePdf(HttpServletRequest,   Produkt uboczny HttpServletResponse, metoda StringGetPost)   zgłasza ServletException, IOException  wypróbuj   String glutaminian sodu = "Twoja wiadomość";   deklaracja dokumentu oznacza nowy dokument();   Baos ByteArrayOutputStream oznacza nowy ByteArrayOutputStream();   PdfWriter.getInstance(Dokument, Baos);   dokument.otwórz();   document.add(nowy akapit(msg));   document.add(Chunk.NEWLINE);   document.add(new Color="#2a00ff">"paragraph("Wygasa", setheader("0");   response.setHeader("sprawdzanie pamięci podręcznej","wymagane ponowne sprawdzenie, po sprawdzeniu=0, wstępne sprawdzenie=0");   response.setHeader("Pragma", "publiczny");   Odpowiedź .setContentType("aplikacja/pdf");   response.setContentLength(baos.Size());   Wyjście ServletOutputStream oznacza odpowiedź.getOutputStream();   baos.writeTo(off);   Od .flush();   chwyt (wyjątek e2)   System.out.println("Błąd wewnątrz + getClass().getName() + "n"e2);    publiczne zniszczenie siostrzenic() 

  Serwlet 29,76 29.76.1. PDF, więc serwlet 29.76.2. Ustaw ContentType i zwróć zawartość pdf do klienta

  3

  Moje kryteria to przesyłanie danych rekordu PDF do głównego klienta mobilnego (iPhone) zakupu serwletu HTTP.

  Postąpiłem zgodnie z poniższą procedurą, ale nie jestem podejrzany o wyniki wnioskodawcy.

   PrintWriter out = response.getWriter();  Ciąg aInputFileName zmienił się na "/Users/hcl/Desktop/Easwar/sample.pdf";    log("Odczytaj zidentyfikowany plik binarny stosuje się: " + aInputFileName);    Plik pliku implikuje nowy plik(aInputFileName);    log("Rozmiar pliku: szerokość w calach + plik.długość());    byte[] come oznacza nowy byte[(int)file.length()];    System.out.println("Długość: "+ wynik.długość);    niesamowity wysiłek {     InputStream implikuje zerowe wejście;     posługiwać się {      int totalBytesRead oznacza 0;      równa się Ciekawe wejście BufferedInputStream(nowy FileInputStream(plik));      while (totalBytesRead < wynik.długość) {       int bytesRemaining równa się result.length - totalBytesRead;//input.read() zwraca -1, 0,
  serwlet aplikacji/pliku setcontenttype

  Czy Twój komputer działa wolno i wolno? Czy nękają go tajemnicze komunikaty o błędach i awarie? Jeśli tak, potrzebujesz Reimage — najlepszego oprogramowania do naprawiania błędów systemu Windows i przywracania optymalnej wydajności.

  Setcontenttype Application/pdf Servlet
  Définir Le Type De Contenu Application/pdf Servlet
  Inhoudstype Instellen Applicatie/pdf Servlet
  Setcontenttype Application/pdf-Servlet
  Establecer Tipo De Contenido Aplicación/servlet Pdf
  Setcontenttype 응용 프로그램/pdf 서블릿
  Сервлет Setcontenttype Application/pdf
  Setcontenttype Applicazione/servlet Pdf
  Setcontenttype Application/pdf Servlet
  Setcontenttype Application/pdf Servlet