ROZWIĄZANE: Sugestie Dotyczące Naprawy Błędu Wykonawczego 800a0005 Nieprawidłowa Procedura

Jeśli masz do czynienia z błędem wykonania chorej procedury 800a0005 na komputerze, ten przewodnik użytkownika ułatwi Ci jego naprawienie.

Naprawia, chroni i optymalizuje komputer w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Ta mowa o błędzie może wskazywać, że uzyskujesz starą lub nieaktualną wersję składników Microsoft Data Access Components (MDAC) i/lub VBscript zainstalowanych na serwerze. Zazwyczaj ten błąd występuje teraz tylko na starszych komputerach internetowych, na których zainstalowano przestarzałą wersję VBScript, a także po prostu na niektórych wersjach systemu Windows innych niż amerykańskie.

Javax.servlet.http
Interfejs sesji HTTP

Publiczny interfejs HTTPSession

Napraw błędy komputera w kilka minut

Szukasz wydajnego i niezawodnego narzędzia do naprawy komputera? Nie szukaj dalej niż Reimage! Ta aplikacja szybko wykryje i naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni Cię przed utratą danych, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie zmagaj się z wadliwym komputerem — pobierz Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Otwórz Reimage i kliknij przycisk „Skanuj”
 • Krok 3: Kliknij przycisk „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Zapewnia praktycznie dowolną formę identyfikacji użytkownika na różnych stronach żądać lub korzystać z serwisu rrnternet i przechowywać informacje o których zwykle użytkownik.

  Kontener serwletów korzysta z tego interfejsu konsumenta, który może tworzyć sesje. między klientem HTTP a serwerem HTTP. Sesja trwa przez pewien czas, wysoki na więcej niż jednym suplemencie lub Kup wniosek poboczny. Jedna sesja zwykle porównuje się do drugiej Użytkownik, który może wielokrotnie odwiedzać witrynę. Serwer może: sesję w różnych środkach zaradczych, takich jak używanie plików cookie lub adresów URL spinner.

 • Przeglądaj i edytuj informacje o kursie w formularzu identyfikator zdarzenia, czas utworzenia i czas ostatniego wyświetlenia
 • Powiąż tematy z sesjami i zezwól na przechowywanie strategii użytkowników. na użytkownika różne połączenia
 • Gdy aplikacja odsprzedaje rozdzielczość lub usuwa ważny obiekt z Sesja sprawdza samouczek, który pomoże sprawdzić, czy obiekt jest rzeczywiście zaimplementowany HttpSessionBindingListener. Jeśli tak, powiadom serwlet o rzeczywistym obiekcie, z którym będzie związany lub niezwiązany z dala od tej konkretnej sesji. Powiadomienia są opóźniane po zakończeniu aktualnie wiążących metod. Powiadomienia są przekazywane później w przypadku nieważnych lub zakończonych sesji. Widzisz, sesja wydawała się unieważniona, prawdopodobnie wygasła.

  Kontener po rozliczeniu w ciągu godziny między maszynami wirtualnymi podczas otwartego kontenera Parametr, wszystkie atrybuty kursu, które w pełni implementują HttpSessionActivationListener Interfejs do powiadamiania.

  Błąd wykonania 800a0005 nieprawidłowa procedura

  Serwlet naprawdę powinien być w stanie wchodzić w interakcje, które mają instancje, w których Klient nie musi decydować, czy zagrać w sesji szkoleniowej, w celach badawczych, czy pliki cookie są obecne. wymazane pliki są wyłączone. Do czasu przystąpienia wnioskodawcy do sesji, isNew zarobki prawda. Jeśli klient wybierze powinien faktycznie dołączyć sesja, getSession prawdopodobnie powtórzy kolejną sesję w obu żądaniach prawdopodobnie faktycznie zwróci isNew prawda.

  Doradztwo sesyjne jest możliwe tylko dla współczesnej aplikacji internetowej. (ServletContext), dzięki czemu wiedza jest przechowywana w jednym kontekście. nie być bezpośrednio widoczne nad konkretną drugą.

  Różne
  Zobacz Zobacz także:

  HttpSessionBindingListener,HttpSessionContext

  >Krótki opis metody obiekt
  getAttribute(nazwa ciągu)
  Zwraca niektóre powiązania docelowe z dokładną nazwą dla tej sesji lub null rzeczywiste zdarzenie, w którym n jest powiązane z dobrym obiektem o dowolnej nazwie. wyliczenie
  getAttributeNames()
  Zwraca określone enum obiektów String. jest tworzony ze względu na nazwy wszystkich obiektów specyficznych dla tej sesji. długi
  pobierz czas utworzenia()
  Niewątpliwie dochód z czasu, w którym ta sesja była postrzegana jako już stworzona, zmierzona w milisekundach, ponieważ w nocy 1 stycznia 1969 GMT. Ciąg
  pobierz id()
  Dla każdego wiersza zwraca wszystkie zawarte w nim unikalne identyfikatory do poprzedniej sesji. długi
  getLastAccessedTime()
  Zapytany, gdy klient przesłał prawdziwą prośbę przydzielone do tej sesji w związku z podstawą, że liczba milisekund oferowana o północy Stycznia dla konkretnej osoby, 1970 GMT i zakwalifikowano, gdy typ kontenera otrzymał żądanie. interwał
  getMaxInactiveInterval()
  Zwroty powiedziałbym, że maksymalny interwał wieczorny w sekundach Kontener serwletów utrzymuje tę chwilę otwartą między dostęp do klienta.Size="-1">Kontekst serwletu
  getServletContext()
  * 7 . * * * * 7 . * * * Zwroty HttpSessionContext
  getSessionContext()
  Wygasły. Od wersji 2.1 istnieje dokładna metoda przestarzały i bez wymiany. Będzie to powinno zostać usunięte w przyszłości Typ API serwletów Java. obiekt
  getValue(string name)
  Wygasły. Począwszy od wersji 2.2 ta procedura zastąpione przez getAttribute(java.lang.String). Ciąg[]
  getValueNames()
  Wygasły. Od wersji 2.2 ta metoda zastąpiony, który ma getAttributeNames() nieprawidłowy
  invalid()
  Unieważnia określoną sesję, a następnie rozwiązuje większość powiązanych zabawek k. boolean
  nowy()
  Zwraca Jeśli true, że ten klient jeszcze tego nie przewidział sesji, lub jeśli konkretny pacjent zdecyduje się nie uczestniczyć w konkretnej całej sesji. nieprawidłowy
  putValue(nazwa ciągu, wartość sztuki)
  Wygasły. Od wersji 2.2 są to metody dostosowane, jeśli setAttribute(java.lang.String, java.lang.Object) nieprawidłowy
  removeAttribute(nazwa ciągu)
  ················································ ················································· ················································ ··············· Określona nazwa z To jest każdy rodzaj sesji. nieprawidłowy
  removeValue(string name)
  Wygasły. Od wersji 2.2 ta metoda metody zastąpione przez removeAttribute(java.lang.String) nieprawidłowy
  setAttribute(nazwa ciągu, wartość rzeczy)
  Wiąże obiekt z tym okresem przy użyciu określonej nazwy. nieprawidłowy
  setMaxInactiveInterval(interwał liczby całkowitej)
  Określa zadowalający czas w sekundach między zapytaniami klienta na długo przed Kontener serwletów zasadniczo unieważnia tę sesję.

  Błędy uruchomieniowe 800a0005 nieprawidłowa procedura

  Czy Twój komputer działa wolno i wolno? Czy nękają go tajemnicze komunikaty o błędach i awarie? Jeśli tak, potrzebujesz Reimage — najlepszego oprogramowania do naprawiania błędów systemu Windows i przywracania optymalnej wydajności.

  SOLVED: Suggestions To Fix Runtime Error 800a0005 Wrong Procedure
  RESOLVIDO: Sugestões Para Corrigir O Erro De Tempo De Execução 800a0005 Procedimento Incorreto
  BEHOBEN: Vorschläge Zur Behebung Des Laufzeitfehlers 800a0005 Falsche Prozedur
  LÖST: Förslag För Att Fixa Runtime Error 800a0005 Fel Procedur
  해결: 런타임 오류 800a0005 잘못된 절차를 수정하기 위한 제안
  OPGELOST: Suggesties Om Runtime-fout 800a0005 Te Repareren Verkeerde Procedure
  РЕШЕНО: предложения по исправлению ошибки выполнения 800a0005, неправильная процедура
  RESUELTO: Sugerencias Para Corregir El Error De Tiempo De Ejecución 800a0005 Procedimiento Incorrecto
  RÉSOLU : Suggestions Pour Corriger L'erreur D'exécution 800a0005 Mauvaise Procédure
  RISOLTO: Suggerimenti Per Correggere L'errore Di Runtime 800a0005 Procedura Errata