Åtgärda Blackberry 370-enhetsfel

Reparerar, skyddar och optimerar din dator för maximal prestanda.

Om du har återställt Blackberry 370-enhetsfelet på din dator bör den här guiden vara till hjälp.

ÄVEN om eller när någon redan har gjort det, uppnå det igen enligt beskrivningen här:

Gör i princip en omstart eller vad vissa kallar en “hård återställning” på denna BlackBerry så här:

Använda en BlackBerry-enhet

se, ta bort batteriet för

FEM MINUTTER

, sedan är det bara att sätta i batteriet för att se till att du startar om. Omstart kan göras precis som dettaföreskrivs för de flesta fel och fungerar inte korrekt av kontrollmekanismen, som duFortsätt på ett sådant sätt att bara vissa data går förlorade.

Något? Annars…

1) Se till att Blackberry Desktop Manager förmodligen är installerat.

http://na.blackberry.com/eng/services/desktop/2) På en PC, gå till Start > Kör och kopiera och stanna på exakt följande rad (dvs. träning med citattecken):

“c:program filescommon filesresearch using motionapploaderloader.exe” /nojvm

3) Magikern för nedladdning av programmet kommer att visas. Klicka på — “Nästa”.

4) I rullgardinskollaget “Anslutning:” måste du se “USB PIN: OKÄND”. Klicka på den specifika knappen “Nästa”.

blackberry reader error 370 reset

5) Då bör du se en lista över applikationer i vänteläge som ska installeras.din Blackberry. Klicka på “Nästa” och sedan på “Slutför” så är du på väg.Ta tillbaka din BlackBerry till dagligen. Ta inte bort någonting lämna det tråkiga systemet helt bakom dig.

OBS. När du i allmänhet inte tränarSe listan med alternativ som nämns i steg 5 och möter angMeddelandet “Blackberry desktop-programvara har definitivt inte en Blackberry-enhet. mjukvarusystem för en enhet som kunder har anslutit till en dator.Kontakta sedan leverantören av trådlösa tjänster, eventuellt din datoradministratör.”Du måste ladda ner operativsystemet Blackberry för att bära ochEnhet.

http://www.blackberryfaq.com/index.php/BlackBerry_Operating_System_DownloadsEasy Det är bättre att välja exakt rätt leverantör och rätt nätverksnyckel, föredrar din Blackberry objekt från listan och ladda ner valfri senaste version. Installera dessaLadda ner processen och upprepa stegen och individer ska vara säkra sökväg.

Fix Blackberry 370 Device Error
Beheben Sie Den Blackberry 370-Gerätefehler
Correction D’une Erreur De Périphérique Blackberry 370
Correggi L’errore Del Dispositivo Blackberry 370
Napraw Błąd Urządzenia Blackberry 370
Blackberry 370 장치 오류 수정
Corrigir Erro Do Dispositivo Blackberry 370
Arreglar El Error Del Dispositivo Blackberry 370
Fix Blackberry 370-apparaatfout
Исправить ошибку устройства Blackberry 370