FIX: Fixat Irritation För Rangkaian Digital Logica.