Hur Kan Jag Eventuellt Fixa Setcontenttype/pdf-servletapplikationen

Reparerar, skyddar och optimerar din dator för maximal prestanda.

Under de senaste åren har några av våra läsare avslöjat att de stött på setcontenttype-applikationen/pdf-servleten.

Hur börjar jag använda en viktig PDF-fil som en rigid från en servlet?

setcontenttype application/pdf servlet

Beskrivning. Den här guiden beskriver utan tvekan det enklaste sättet att distribuera en PDF-fil med de senaste servletarna.

Handledning skriven med:Windows XP || 1 jdk.5.0_09 solgårdsförmörkelse || Web 2.0 Tool Platform (Eclipse 3.3.0) || Hangover 5.5.20

Vissa servletW-stilar kan tillhandahålla PDF-innehåll som i princip anger innehållstypen för servletsvaren som “application/pdf” MIME-typ med hjälp av response.setContentType(“application/pdf”). Denna handledning visar ofta detta i ett projekt genom att följa strukturen.

'test'-projekt

Klassen TestServlet diagrammer faktiskt till /test. När TestServlet tar emot den perfekta webbläsarförfrågan hittar den den specifika pdf-test.pdf-filen på det kostnadsfria sociala informationsnätverket. Den ställer in svarstypen som orsakas av innehåll till “applikation/pdf”, anger hur vanligen svaret är en bilaga och ställer sedan in längden på det specifika svaret efter innehåll. Den komponerar sedan innehållet i PDF-historiken enligt din utdataström.

TestServlet.java

Åtgärda PC-fel på några minuter

Letar du efter ett kraftfullt och pålitligt PC-reparationsverktyg? Se inte längre än Reimage! Denna applikation kommer snabbt att upptäcka och fixa vanliga Windows-fel, skydda dig från dataförlust, skadlig programvara och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så kämpa inte med en defekt dator - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna Reimage och klicka på knappen "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på knappen "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • paket com.cakes;andimport java.io.File;importera java.io.FileInputStream;importera java.io.IOException;importera java.io.OutputStream;importera javax.servlet.ServletException;importera javax.servlet.http.HttpServletRequest;importera javax.servlet.http.HttpServletResponse;offentlig grupp TestServlet utökar javax.servlet.http.HttpServlet, implementerar javax.servlet.Servletprivata Ljud som avslutas lång serialVersionUID är 1L;skyddad undvika doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) kastar ServletException, IOExceptionutföra en uppgift (begäran, svar);skyddad noll doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse) kastar ett ServletException,IOExceptionutföra ett arbete (förfrågan, svar);privat avbrytningsbegäran, PerformTask(HttpServletRequest HttpServletResponse-svar) kastar ServletException,IOExceptionSträngen pdfFileName som betyder att "pdf-test.pdf";sträng contextPath = getServletContext().getRealPath(File.separator);Fil pdfFile motsvarar + fil(kontextsökväg pdfFilnamn);response.setContentType("app/pdf");response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + pdfFileName);response.setContentLength((int)pdfFile.length());FileInputStream fileInputStream = FileInputStream(pdfFile);OutputStream Starter responseOutputStream = response.getOutputStream();heltalsbytes;while ((bytes sätt fileInputStream.read()) != -1)responseOutputStream.write(byte);

  (fortsättning på fanberättelse 2)

  Beskrivning. Den här guiden visar hur man serverar Up-PDF från en bra servlet.

  Handledningen skapar XP med:fönster || JDK 1.5.0_09 Solförmörkelse || Web 2.0 Tool Platform (Eclipse 3.3.0) || Hangover 5.5.20

  1. Java Tutorial
  2. PDF
  3. Servlets

  importera java.io.ByteArrayOutputStream;importera java.io.IOException;importera javax.servlet.ServletConfig;importera javax.servlet.ServletException;importera javax.servlet.ServletOutputStream;importera javax.servlet.http.HttpServlet;importera javax.servlet.http.HttpServletRequest;importera javax.servlet.http.HttpServletResponse;importera com.lowagie.text.chunk;importera com.lowagie.text.Document;import com.lowagie.text.Paragraph;importera com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;public OutSimplePdf Color class="#7f0055">förlänger public void init(ServletConfig config) kastar ServletException  super.init (config);  public void doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)   kastar ServletException, IOException  makePdf(Request, Response, "GET");  skyddad av void doPost(HttpServletRequest,   HttpServletResponse) kastar ServletException, IOException  makePdf(request, effect, "POST");  public avbryt makePdf(HttpServletRequest,   HttpServletResponse-resultat, StringGetPost-metoden)   kastar ServletException, IOException  prova det   String msg = "Ditt meddelande";   fildeklaration = nytt dokument();   ByteArrayOutputStream baos betyder ny ByteArrayOutputStream();   PdfWriter.getInstance(Dokument, Baos);   document.open();   document.add(nytt stycke(msg));   document.add(Chunk.NEWLINE);   document.add(new Color="#2a00ff">"paragraph("Expires", setheader("0");   response.setHeader("cachecheck","recheck required, post-check=0, pre-check=0");   response.setHeader("Pragma", "public");   Response .setContentType("application/pdf");   response.setContentLength(baos.Size());   Output ServletOutputStream process response.getOutputStream();   baos.writeTo(off);   Från .flush();   fångst (e2 undantag)   System.out.println("Error insides + getClass().getName() + "n"e2);    offentlig förstörelse som liknar syskonbarn() 

  Servlet 29.76 29.76.1. PDF nu servlet 29.76.2. Ställ in ContentType och skicka pdf-innehåll som ett sätt till klienten

  3

  Min standard är att skicka PDF-loggdata till den mobilklient (iPhone) som köper HTTP-servlet.

  Jag följde programmet nedan, men jag tror inte på kundens resultat.

   PrintWriter att välja mellan = response.getWriter();  Strängen aInputFileName är "/Users/hcl/Desktop/Easwar/sample.pdf";    log("Läs avslöjad binär fil: " + aInputFileName);    File file = new file(aInputFileName);    log("Filstorlek: " + file.length());    byte[] come = ny byte[(int)file.length()];    System.out.println("Längd: "+ resultat.längd);    en motivation {     InputStream innebär noll input;     få fördelarna med {      int totalBytesRead = 0;      = Intressant input BufferedInputStream(ny FileInputStream(fil));      under (totalBytesRead < result.length) {       int bytesRemaining = result.length - totalBytesRead;//input.read() returnerar -1, 0,
  setcontenttype application/pdf-servlet

  Går din dator långsamt och trögt? Är det plågat av mystiska felmeddelanden och krascher? Om så är fallet behöver du Reimage � den ultimata programvaran för att fixa Windows-fel och återställa optimal prestanda.

  Setcontenttype Application/pdf Servlet
  Définir Le Type De Contenu Application/pdf Servlet
  Setcontenttype Application/PDF Servlet
  Inhoudstype Instellen Applicatie/pdf Servlet
  Setcontenttype Application/pdf-Servlet
  Establecer Tipo De Contenido Aplicación/servlet Pdf
  Setcontenttype 응용 프로그램/pdf 서블릿
  Сервлет Setcontenttype Application/pdf
  Setcontenttype Applicazione/servlet Pdf
  Setcontenttype Application/pdf Servlet